Witamy w serwisie Polskiej Izby Wodoru

Nasza organizacja zrzesza ekspertów branżowych oraz podmioty zainteresowane rozpowszechnianiem w Polsce technologii wodorowych

Kim jesteśmy?

Polska Izba Wodoru to organizacja działająca od 2017 roku, która zrzesza ekspertów branżowych oraz podmioty zainteresowane rozpowszechnianiem w Polsce technologii wodorowych.

Naszą misją jest rozpowszechnienie na terenie Polski technologii związanych z produkcją, magazynowaniem, transportem oraz wykorzystaniem wodoru.

Zostań członkiem Kontakt

Czym się zajmujemy?

Monitorowanie rynku

Monitorowanie rynku wodoru w Polsce i na świecie w ramach poszczególnych elementów łańcucha wartości

Analizy i raporty

Przygotowywanie analiz technologicznych, rynkowych oraz regulacyjnych

Strategia rozwoju

Opracowywanie rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju rynku wodorowego w Europie i w Polsce

Wsparcie projektów

Wspieranie przedsięwzięć i projektów wodorowych w zakresie studiów wykonalności oraz analiz ekonomiczno-finansowych

Regulacje

Poprawa otoczenia regulacyjnego na rzecz wsparcia technologii wodorowych

Łączenie biznesu

Budowa platformy łączącej ekspertów branżowych oraz podmiotów zainteresowanych rozpowszechnianiem technologii wodorowychWodór

Łańcuch wartości na rynku wodoru w Polsce:
1 Produkcja
2 Magazynowanie
3 Transport i dystrybucja
4 Zapotrzebowanie

Produkcja

Ze względu na sposób wytworzenia wyróżnia się obecnie cztery rodzaje wodoru:

 •    wodór szary - bazuje na gazie ziemnym - trzy czwarte szarego wodoru pochodzi z rozszczepiania gazu ziemnego; uwalnia znaczące ilości CO2, jendak w obecnych warunkach rynkowych produkcja wodoru szarego jest najtańsza;
 •    wodór czarny - bazuje na węglu kamiennym - produkcja wodoru czarnego przy użyciu węgla kamiennego jako surowca popularna jest w krajach nie posiadających własnych złóż gazu ziemnego, największy producentem wodoru w oparciu o tą technologię jest ChRLD.
 •    wodór niebieski - bazuje na gazie ziemnym przy czym w procesie produkcji wykorzystuje się instalację wychwytu dwutlenku węgla (ang. Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS); instalacja CCUS pozwala na redukcję emisji CO2 nawet o 90%, przy czym jednocześnie zwiększa znacząco nakłady kapitałowe (o ok. 50 procent), co przekłada się na wzrost kosztów wytwarzania;
 •    wodór zielony - bazuje na odnawialnych źródłach energii.

Z perspektywy poziomu kosztów obecnie najtańszy i najbardziej rozpowszechniony jest wodór szary (ok. 76% produkowanego na świecie wodoru to wodór szary). Wodór czarny posiada udział w wolumenie produkcji na świecie na poziomie niemal 23%. Jednocześnie wodór zielony ma największy potencjał przy założeniu rozpowszechnienia produkcji energii w oparciu o odnawialne źródła energii.

Wśród metod produkcji zielonego wodoru należy w szczególności wspomnieć następujące technologie:

 •    Reforming cieczy pochodzenia biologicznego;
 •    Produkcja termochemiczna z zastosowaniem reakcji chemicznej na bazie ciepła;
 •    Gazyfikacja węgla i biomasy;
 •    Elektroliza uwzgledniająca wykorzystanie energii elektrycznej z OZE;
 •    Produkcja fotoelektrochemicznego wodoru przy użyciu energii słonecznej;
 •    Wytwarzanie wodoru poprzez fotobiologiczne rozdrabnianie wody;
 •    Rozproszone reformowanie gazu ziemnego.
Dowiedz się więcej

Magazynowanie

Zaletą wodoru w stosunku do energii elektrycznej jest możliwość jego efektywnego i długoterminowego magazynowania. Wśród technologii magazynowania należy wymienić następujące:

 •    Pressurized hydrogen gas (przechowywanie wodoru w postaci gazowej pod ciśnieniem);
 •    Liquid hydrogen (przechowywanie skroplonego wodoru w zbiornikach kriogenicznych);
 •    Chemical storage (mieszanie wodoru z gazu ziemnym lub wytwarzanie amoniaku);
 •    Physical storage (przechowywanie za pomocą np. LOHC, Liquid Organic Hydrogen Carrier);
 •    Underground hydrogen storage; (przechowywanie w magazynach podziemnych lub pozostałościach po kopalniach);
 •    power to gas;
 •    Pipeline storage (mieszanie wodoru z gazem ziemnym w istniejącej infrastrukturze przesyłowej);
 •    Automotive Onboard hydrogen storage (wykorzystanie pojazdów do przechowania wodoru).
Dowiedz się więcej

Transport i dystrybucja

Transport wodoru jest możliwy za pomocą:

 •    gazociągów wodorowych (lub istniejących, po dostosowaniu do przesyłu wodoru);
 •    stacje wodorowe (stacje do tankowania);
 •    zbiorniki na wodór pod ciśnieniem lub ciekły;
 •    cysterny ciśnieniowe przeznaczone do transportu wodoru (samochodowe i kolejowe);
 •    cysterny przeznaczone do transportu gazów płynnych (samochodowe i kolejowe);

W szczególności interesujące jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury gazowej do transportu wodoru.

Dowiedz się więcej

Zapotrzebowanie

W przypadku poprawy efektywności kosztowej technologii wodorowych można oczekiwać, że wodór znajdzie następujące zastosowania:

 •    Transport drogowy (samochodowy osobowe i dostawcze, autobusy, ciężarówki);
 •    Transport kolejowy (lokomotywy wodorowe);
 •    Maszyny robocze małej skali (wózki widłowe, pojazdy lotniskowe);
 •    Maszyny robocze dużej skali (kopary, dźwigi, maszyny portowe do rozładunku statków);
 •    Lotnictwo;
 •    Żegluga morska i śródlądowa (napędy statków, potrzeby własne statków jeśli chodzi o energię elektryczną i cieplną);
 •    Budownictwo (potrzeby własne budynków biurowych w zakresie energii elektrycznej i ciepła);
 •    Regulacja elektroenergetycznej sieci przesyłowej w kontekście rozwoju OZE;
 •    Wykorzystanie w przemyśle energochłonnym (hutnictwo, przemysł cheniczny);
 •    Rezerwowe źródła mocy dla technologii komunikacyjnych (Data Centre, transmitery 5G, GSM);
Dowiedz się więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rynku wodoru i naszych projektów? Dołącz do nas!

Zapraszamy do kontaktu

Analizy i raporty

Technologie

Regulacje

Rynek